تیرچه

موجود نیست

عرضه انواع تیرچه های استاندارد ساختمانی.

  • تیرچه ساده
  • تیرچه با جان باز
  • تیرچه فندوله ای
  • تیرچه کرمیت

این صفحه 158 بار مورد بازدید قرار گرفته است.