نوسازی بافت فرسوده بجای مالیات

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت : به منظور احیاء و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ، هرینه های مودیان مالیاتی در طرحهای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری به عنوان هزینه قابل قبول مودیان مالیاتی پذیرفته می شود

مجیدکیان پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، با اشاره به نوسازی بافت های فرسوده درطرح های عمرانی گفت: براساس مصوبه مورخ 17/10/1391 هیات وزیران و ابلاغی شده طی بخشنامه شماره ۳۸۴۰۸/۲۳۰/د مورخ 1391.6.12 سازمان مالیاتی کشور ،دولت می تواند هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای گردشگری ، آموزشی ، مذهبی ، ورزشی و فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی ) در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محاسبه نماید.

بافت فرسوده

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به ماده 12 قانون حمایت از احیاء و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری گفت : بر این اساس دولت می تواند هزینه های صورت گرفته یا پیش بینی شده دررابطه با طرحهای مصوب در زمینه ورزشی ، مذهبی ، فرهنگی) در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب کند.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی در ادامه خاطر نشان کرد: این طرح ها (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی که در کمیسیون‌های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می شود.


این صفحه 106 بار مورد بازدید قرار گرفته است.