کاهش 45 درصدی خرید و فروش خانه – آذر 92

علی رغم اینکه گفته می‌شود از پاییز بازار مسکن رونق گرفته آمارها کاهش ثبت معاملات را نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که معاملات مسکن در آبان‌ 15 هزار مورد نسبت به مهر کاهش یافته و میزان خرید و فروش‌های ثبت شده در آبان امسال نیز نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 45 درصد کاهش دارد.

کل قراردادهای مسکن منعقد شده در آبان‌ امسال در مقایسه با ماه قبلش با کاهش 15هزار موردی و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش بیش از 67 هزار موردی همراه بوده است.

این در حالی است که از ابتدای فصل پاییز مسئولان و کارشناسان از بهبود و رونق بازار مسکن می‌گویند اما آمارها بیانگر این امر نیست و دوماه پاییز بیانگر کاهش تعداد قراردادهای مسکن است؛ به گونه‌ای آبان نسبت به مهر کاهش معاملات را داشته و مهر نیز نسبت به شهریور با کاهش 14 هزار موردی ثبت معاملات همراه بوده است.

تهران

بر اساس آمار ثبت معاملات مسکن در ابان ماه از میان 128 هزار و 480 قرارداد مسکن،‌ بیش از 75 هزار و 500 مورد مربوط به خرید و فروش‌ها بوده که کل خرید و فروش‌های آبان‌ نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 هزار مورد کاهش یافته است.

براساس آمار ثبت معاملات مسکن توسط کد رهگیری ثبت شده در کل کشور تاکنون،‌ اردیبهشت‌ماه با ثبت بیش از 137 هزار قرار‌داد رکورد خرید و فروش‌ مسکن را داشته و خرداد‌ با ثبت بیش از 112 هزار قرار‌داد در رتبه‌ دوم معاملات خرید و فروش قرار دارد.

رتبه‌ سوم ثبت معاملات خرید و فروش مسکن مربوط به تیرماه با ثبت بیش از 92 هزار قرار‌داد است و پس از آن در شهریور بیش از 85 هزار قرار‌داد ثبت شده است.

در شهریور امسال نیز 85 هزار و 23 قرارداد خرید و فروش‌ و در مهر ماه 78 هزار و 291 معاملات خرید و فروش‌ خانه ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57 هزار مورد کاهش دارد.

.


این صفحه 120 بار مورد بازدید قرار گرفته است.