ملات آماده

موجود نیست

ملات از مخلوط کردن کامل یک جسم پرکننده مانند دانه های ریز و درشت سبکدانه یا ماسه و یک جسم چسباننده مانند سیمان یا گچ به دست می آید.

ملات خشک آماده ارائه شده توسط شرکت پارس سرویس نصر شامل ملات خشک بنایی {آجرچینی}، پلاستر{اندود کاری}و ملات با جذب آب کم تهیه شده به روش صنعتی، از نوع ملات با پایه سیمانی هستند که از دانه‌های سبک لیکا تهیه شده اند .ملات سیمانی آماده خشک در سه دسته پلاستر (اندود کاری) ،بنایی (آجرچینی )و ملات با جذب آب کم تولید می شود.

۱-ملات بنایی

مهمترین کاربرد ملات بنایی رگ چینی انواع بلوک و آجر می باشد. ملات‌های تولید شده با شیوه تولید سنتی در کارگاه‌ها به دلیل کیفیت پایین از نقاط ضعف در سازه‌های مصالح بنایی محسوب شده و از طرفی به عنوان پل حرارتی با حداقل پوشش ۱۰% از سطح کل ساختمان، شرایط نامناسبی را به جهت هدردهی انرژی فراهم می‌آورد، در حالیکه با استفاده از ملات تهیه شده از دانه های لیکا می‌توان علاوه بر داشتن ملاتی با ویژگی‌های مطلوب از هدر رفتن انرژی در ساختمان جلوگیری نمود


این صفحه 0 بار مورد بازدید قرار گرفته است.