بایگانی برچسب: s

شمارش معکوس افتتاح بزرگراه صدر و احتمال دریافت عوارض

بزرگراه طبقاتی شهید صدر با حضور جمعی از خبرنگاران مورد بازدید قرار گرفت و گام‌های آخر را برای بهره برداری طی می‌کند.

 حجت الله بهروز مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران با اشاره به تحقق وعده شهرداری تهران برای تکمیل پروژه صدر، گفت: پروژه صدر در مراحل آخر برای تکمیل و بهره‌برداری قرار گرفته است و به‌زودی بهره برداری می‌شود.

 وی افزود: از لحاظ ساختاری رینگ شمالی تهران توسط این سازه تکمیل شده است و امکان دسترسی غرب به شرق پایتخت در این سازه با افتتاح آن به سهولت انجام می‌شود، همچنین بر اساس برآوردها با افتتاح بزرگراه طبقاتی صدر 30 درصد طول سفر شهروندانی که از غرب به شرق و بالعکس طی می‌کنند، کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: با افتتاح پل صدر تاثیرات بسزایی بر وضعیت ترافیک به خصوص در معابر غربی و شرقی پایتخت و بار ترافیکی آنها خواهیم داشت. ادامه‌ی خواندن


این صفحه 0 بار مورد بازدید قرار گرفته است.