بایگانی برچسب: s

وزن میلگرد ساختمانی

یکی از داده های بسیار کاربردی در صنعت ساختمان وزن مصالح می باشد. در جداول زیر وزن تقریبی و متوسط انواع میلگرد در دو جدول برای شاخه 12 متری و یک متر طول آورده شده است(*):

ادامه‌ی خواندن


این صفحه 0 بار مورد بازدید قرار گرفته است.