بایگانی برچسب: s

اندازه مناسب لباس رسمی آقایان

شیک بودن یکی از مشخصه های افراد با شخصیت می باشد اما متاسفانه گاهی افراد به اندازه مناسب لباس خود توجه نمی کنند. هر چند این پدیده بیشتر به دلیل رواج استفاده از لباسهای آماده به جای سفارش به خیاط به وجود آمده اما گاهی مشاهده می شود گاهی لباسهای سفارشی نیز به دلیل عدم آگاهی اندازه های درستی ندارند. به منظور آشنایی با اندازه های متناسب لباس رسمی آقایان یک راهنمای تصویری آماده شده که در زیر آمده است: ادامه‌ی خواندن


این صفحه 0 بار مورد بازدید قرار گرفته است.